Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Wypisy, odpisy

Przebieg czynności prawnych wykonywanych w Kancelarii notarialnej potwierdzony jest przez spisanie odpowiednich aktów notarialnych, których oryginały sporządzane są w jednym egzemplarzu. Oryginały tych dokumentów należy przechowywać przez pięć lat w siedzibie Kancelarii notariusza.

Dlatego stronom czynności notarialnych notariusz wydaje wypisy z aktu notarialnego. Wypis jest dosłownym powtórzeniem aktu notarialnego i ma moc prawną oryginału.

Odpis odtwarza wiernie całą treść oryginału aktu notarialnego, natomiast wyciąg tylko jego część.

Zgodnie z ustawą notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem dokumentu. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.