Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

 

Wypisy, odpisy

Przebieg czynności prawnych wykonywanych w Kancelarii notarialnej potwierdzony jest przez spisanie odpowiednich aktów notarialnych, których oryginały sporządzane są w jednym egzemplarzu. Oryginały tych dokumentów należy przechowywać przez pięć lat w siedzibie Kancelarii notariusza.

Dlatego stronom czynności notarialnych notariusz wydaje wypisy z aktu notarialnego. Wypis jest dosłownym powtórzeniem aktu notarialnego i ma moc prawną oryginału.

Odpis odtwarza wiernie całą treść oryginału aktu notarialnego, natomiast wyciąg tylko jego część.

Zgodnie z ustawą notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem dokumentu. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.