Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Do zakresu usług świadczonych przez naszą kancelarię należy także sporządzanie na żądanie stron projektów aktów notarialnych, w tym między innymi:

 • sprzedaży lub zamiany
 • przedwstępnych,
 • zniesienia współwłasności,
 • darowizny,
 • spółek prawa handlowego,
 • przeniesienia własności nieruchomości,
 • umów warunkowych,
 • ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
 • testamentów,
 • działu spadku,
 • umów majątkowych małżeńskich,
 • umów o podziale majątku wspólnego,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • oświadczeń,
 • protokołów,
 • protestów weksli i czeków,
 • sporządzanie projektów innych dokumentów wynikających z przepisów prawa.

Akty notarialne Kraków Rynek Dębnicki 6/4