Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Protesty weksli i czeków

Czynności notarialne związane z protestem weksla zostały szczegółowo uregulowane w art. 44, 85 do 95 ustawy Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku, zaś czynność protestu czeku została uregulowane w art. 40, 41, 69-77 ustawy Prawo czekowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku. Obecnie protest czeku jest instytucją martwą, natomiast protest weksla jest czynnością niezwykle rzadką.

Protestów weksli dokonuje notariusz. Posiadacz weksla stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wekslowego. Protest jest warunkiem dochodzenia sumy wekslowej oraz należności świadczeń ubocznych, tj. odsetek, kosztów procesu, prowizji komisowej, od poprzedników posiadacza podpisanych na wekslu lub wystawcy oraz poręczycieli.