Kancelaria notarialna Kraków 12 261 15 78

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo...

 

Doręczenie oświadczenia

Na żądanie jednej ze stron czynności notarialnej notariusz dokonuje doręczenia stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia mogącego rodzić skutki prawne. Doręczenie następuje według przepisów kodeksu cywilnego dotyczących doręczenia pism procesowych.
Notariusz ma obowiązek sporządzenia protokołu dokonanego doręczenia, jak i w przypadku niewykonania doręczenia.
Notariusz może dokonać doręczenia osobiście lub za pośrednictwem pracowników swojej kancelarii. Może także wysłać oświadczenie listem poleconym.